Konsantre Depo

Bu üniteden, bir yükleyicinin kullanımı ile çinko konsantresinin liç ünitesine karıştırılması ve şarj edilmesi gerçekleştirilmektedir.